Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

Strona główna

Wielka Brytania

Polityka transportowa Wielkiej Brytanii.

 

Polityka transportowa Wielkiej Brytanii koncentruje się na odpowiedzi rządu na wzrastający popyt na podróże, maksymalizacji korzyści dla sektora transportu i minimalizacji negatywnego wpływu transportu na ludzi i środowisko naturalne.

 

Kompleksowa polityka transportowa Zjednoczonego Królestwa opiera się na trzech kluczowych elementach:

 

1.        zrównoważone inwestycje w sieć transportową w perspektywie długoterminowej; 2.        polepszenie zarządzania transportem;

3.        planowanie długofalowe. Rząd kontynuuje reorganizację sektora kolejowego w celu ulepszenia jego działania i zmniejszenia kosztów.

 

Obecna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Kolei w Wielkiej Brytanii obejmuje 30-letni horyzont czasowy, zaś zawarte w niej szczegółowe plany finansowe i lista proponowanych przedsięwzięć priorytetowych dotyczą głównie lat 2009 - 2014.

Rząd zobowiązał się do zainwestowania w sektor kolejnictwa 15, 3 mld GBP w latach 2009 - 2014.

Jak się prognozuje, w tym samym okresie przychody z przejazdów pasażerskich mają wynieść ok. 39,2 mld GBP.

Generalnym priorytetem inwestycyjnym jest znaczne zwiększenie wydolności przewozowej (przepustowości) kolei.

Ze względu na to, że w dokumencie zakłada się ponad 22% wzrost popytu pasażerów na usługi przewozowe kolei do roku 2014, rząd realizuje zakup 1300 składów, z czego 300 ma być przeznaczone na trasy o największym zatłoczeniu pociągów.

 

Ważniejszymi przedsięwzięciami, wspieranymi finansowo przez rząd są:

  • modernizacja stacji metra/ kolei Blackfriars w Londynie,
  • przebudowa linii Thameslink (5,5 mld GBP),
  • budowa Crossrail w Londynie,
  • przebudowa jednej ze stacji w Birmingham.

 

Agencja ds. Autostrad inwestuje ponad 1, 5 mld GBP w naprawy i modernizacje głównych sieci drogowych.

Rząd w dalszym ciągu inwestował w transport publiczny, celem zapewnienia obywatelom wyboru sposobu podróżowania.

Według danych za lata 2007 - 2008 rząd brytyjski wsparł koleje kwotą 4 mld GBP oraz transport autobusowy kwotą 2,5 mld GBP (w tym  1 mld GBP na darmowe podróże dla ludzi starszych i niepełnosprawnych poza godzinami szczytu). 

 

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2010
  • http://www.coie.gov.pl/
  • http://www.gpw.pl/
  • http://www.paiz.gov.pl/en
  • http://www.mg.gov.pl
  • http://en.poland.gov.pl/
Ambasada RP w Londynie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
90 Gloucester Place, Londyn W1U 6HS, Wielka Brytania
tel.: (+44) 207 317 27 00, fax: (+44) 207 486 98 40, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 8:30 - 16:30
Czas lokalny: